Za poslodavce

Ekonomski fakultet je reaktivirao Centar za karijerno vođenje i savetovanje sa ciljem da uključi što više studenata u aktivno bavljenje vlastitom karijerom pružajući im pomoć u razvoju veština i sposobnosti od značaja za zapošljavanje, kao i pomoć i instruktažu kako da prate promene na tržištu rada i da, u skladu sa tim promenama, pozicioniraju sebe. Centar će, svojim aktivnostima, nastojati da podrži viziju i misiju Fakulteta, uspostavljajući čvrstu saradnju sa svim učesnicima na tržištu rada, tako što će studentima Fakulteta pružiti potrebne savete, informacije i šanse za zaposlenje, a poslodavcima, između ostalog, omogućiti da na najefikasniji mogući način dođu do kvalitetnog stručnog kadra za dati posao.

Moj nalog

© Copyright 2008 | CAREER CENTAR