Usluge Centra

 • Centar je uspostavio svoju bazu podataka sa biografijama diplomaca, apsolvenata i studenata četvrte godine, kako bi poslodavcima znacajno olakšao i ubrzao dolazak do najkvalitetnijeg kandidata za njihove potrebe (za pristup bazi podataka, poslodavac klijent Centra dobija svoju šifru putem koje pretražuje istu).
 • Mogućnost oglašavanja potreba za studentima i diplomcima, konkursa i takmičenja, studentskih projekata i istraživanja, promotivnog materijala, kao i novosti poslodavaca na sajtu Centra i oglasnoj tabli na Fakultetu (promotivni materijal koji nam budete dostavili, biće dostupan svim našim studentima).
 • Obezbeđujemo prostor na Fakultetu za održavanje razgovora za posao.
 • Organizovanje promocije poslodavaca našim studentima (predstavite svoju kompaniju i njene poslovne vrednosti i istaknite svoje konkurentske prednosti).
 • Organizovanje seminara i predavanja Vaših stručnjaka na Fakultetu (podelite svoje znanje i iskustvo sa našim studentima i utičite na razvoj njihove svesti o potrebnim kompetencijama za Vaše buduče zaposlene, kao i na njihov odnos prema radu).
 • Realizacija programa zapošljavanja diplomiranih ekonomista (Centar obavlja aktivnosti regrutacije i selekcije kompetentnih kandidata shodno Vašim potrebama i zahtevima)
 • Organizovanje seminara, treninga, radionica i drugih oblika edukacije za potrebe poslodavaca
 • Savetovanje u oblasti zapošljavanja
 • Saradnja sa ljudskim resursima poslodavaca u oblasti razvoja karijere i unapređenja zapošljivosti
 • Obaveštavanje poslodavaca o gostovanju eksperata
 • Organizovanje sajma zapošljavanja na Fakultetu.

Postanite partner Centra i obezbedite sebi najkvalitetnije ljudske resurse sa kompetencijama iz oblasti medunarodnog biznisa, menadžmenta, marketinga, bankarstva, IT i statistike, turizma, poslovnih finansija, računovodstva i revizije, makroekonomske analize i javne uprave.

Moj nalog

© Copyright 2008 | CAREER CENTAR