Posebna ponuda

Ostvarite pravo na paket naših usluga i postanite elitni član Kluba partnera Centra. Članstvo podrazumeva potpisivanje Sporazuma o poslovnoj saradnji na godinu dana, a sa sobom nosi sledeći paket usluga:

  • Stupanjem u partnerske odnose Fakultet bi imao stalnu obavezu da na osnovu uspostavljene baze podataka o studentima informiše potpisnike Sporazuma o broju, profilima i uspešnosti zainteresovanih studenata za stručnu praksu, volontiranje i zapošljavanje. Za pristup bazi podataka svaki potpisnik Sporazuma dobija svoju šifru putem koje pristupa istoj.
  • Mogućnost oglašavanja potreba za studentima, promotivnog materijala, kao i novosti kompanije partnera na sajtu Centra, koristeći svoju šifru.
  • Organizacija prezentacije kompanije partnera na Fakultetu.
  • Obaveštavanje o gostovanju eksperata i prioritet u obezbeđenju prisustvovanja predavanju.
  • Učešće na sajmu zapošljavanja koji će Centar organizovati u zgradi Fakulteta.

Moj nalog

© Copyright 2008 | CAREER CENTAR