Studentima IV godine, apsolventima i diplomcima

Centar za karijerno vođenje i savetovanje je organizaciona jedinica Ekonomskog fakulteta koja ima za cilj pružanje usluga svojim studentima i diplomcima. Za te potrebe kreiran je veb sajt Centra, kojem mogu pristupiti samo registrovani korisnici. U tom smislu, pozivamo vas da se registrujete.

Usluge koje vam Centar nudi su:

  • razgovori i savetovanje studenata u vezi razvoja karijere sa psihologom;
  • organizovanje radionica i obuka (kako napisati biografiju, priprema za intervju,...);
  • organizovanje predavanja uspešnih stručnjaka iz prakse;
  • predstavljanje kompanija kroz njihove profile i prezentacije;
  • pružanje informacija o ponudama za posao, mogućnostima volontiranja, praksama, stipendijama;
  • pružanje informacija o master studijama, kao i seminarima u zemlji i inostranstvu;
  • davanje preporuka studentima;
  • organizovanje sajma zapošljavanja u zgradi Fakulteta.

Da biste iskoristili mogućnosti korišćenja Centra, potrebno je da se registrujete u bazu studenata / diplomaca na našem sajtu, tako što ćete nas posetiti u prostoriji Centra (soba 149, I sprat) i sa sobom poneti overeni indeks. U cilju ažuriranja baze podataka, potrebno je da redovno unosite promene svog statusa, jer ćete se samo na taj način adekvatno preporučiti poslodavcima. Pri tome vas molimo da se u procesu ažuriranja svojih podataka pridržavate principa istinitosti, tačnosti, etike i morala.

ZA STUDENTE I DIPLOMCE

© Copyright 2008 | CAREER CENTAR