O nama

ULOGA

Centar za karijerno vođenje i savetovanje je posebna organizaciona jedinica Fakulteta osnovana s ciljem da pomogne studentima i drugim zainteresovanim klijentima da procene svoje sposobnosti, interesovanja i vrednosti, da dobiju informacije o mogućnostima zaposlenja, stanju na tržištu rada i zahtevima poslodavaca, u pogledu potrebnih kompetencija.

CILJEVI

Centar ima prevashodno za cilj da uključi što više studenata u aktivno bavljenje vlastitom karijerom i da ih u tom smislu savetuje, pružajući im profesionalnu pomoć i instruktažu kako da prate promene na tržištu rada i da, u skladu sa tim promenama, pozicioniraju sebe. Centar će, svojim aktivnostima, nastojati da podrži viziju i misiju Fakulteta, tako što će uspostaviti čvrstu saradnju sa svim učesnicima na tržištu rada i pružiti potrebne informacije i stručnu pomoć, pre svega, studentima Fakulteta, ali i poslodavcima, kako da dođu do kvalitetnih resursa.

AKTIVNOSTI CENTRA

Aktivnosti Centra su brojne: formiranje baze podataka o studentima i poslodavcima; saradnja sa alumnistima preko kojih će se intenzivirati saradnja sa poslodavcima; saradnja sa tržištem rada, da bi se pratile i analizirale promene ponude i tražnje za određenim kompetencijama; obučavanje studenata kako da napišu CV, da se pripreme za intervju; vežbanje i simuliranje intervjua; davanje preporuka za svoje studente; razgovori i savetovanje studenata u vezi izbora radnog mesta i zapošljavanja; organizovanje sajmova zapošljavanja, u saradnji sa institucijama tržišta rada, Fakultetom i studentskim organizacijama; organizovanje predavanja uspešnih stručnjaka iz prakse.

 

© Copyright 2008 | CAREER CENTAR