Naš tim

Prof. dr Mirjana Petković, direktor

Diplomirala (1970), magistrirala (1974) i doktorirala (1978), na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Na osnovnim studijama predaje Organizaciju preduzeća i Menadžment ljudskih resursa. Na poslediplomskim/master studijama predaje Organizacioni dizajn, Organizaciono ponašanje i Menadžment ljudskih resursa II.

Bila je šef Katedre za poslovnu ekonomiju i menadžment; osnivač je i rukovodilac magistarskog kursa Organizacija i menadžment ljudskih resursa/master Organizacija i menadžment ljudskih resursa; osnivač je i rukovodilac Centra za organizacioni razvoj i liderstvo u sastavu NICEF-a; član predsedništva Naučnog društva ekonomista; afirmisala je učenje na daljinu u okviru partnerskog projekta Ekonomskog fakulteta i Instituta Svetske banke (World Bank Institute) o društvenoj odgovornosti kompanija; doprinela je afirmisanju menadžmenta i marketinga u neprofitnim organizacijama; stalni je konsultant i predsednik Komisije za menadžment, finansije i nekretnine u Crvenom krstu Srbije. Učestvovala je na dva međunarodna projekta: Employment support programme at the Republic of Serbia (EAR), Corporate Social Responsibility and Sustainable Competitiveness (WB).

U maju (2008) je reaktivirala rad Centra za karijerno vođenje i savetovanje na Ekonomskom fakultetu, kojim i rukovodi.

 

Dijana Nedić

Apsolvent, smer Menadžment

 

Rođena u Pančevu, gde je završila Gimnaziju «Uroš Predić», smer prirodno-matematički. Tokom svog studiranja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu učestvovala je u više istraživačkih projekata na kojima je dobijala zavidne pohvale i ocene za organizovanje, vođenje i prezentovanje istih. 2008.god je učestvovala u istraživanju iskustava američkih Centara za razvoj karijere, a 2009.god tokom svog boravka u SAD na studentskom letnjem programu i posetila neke od njih.Odslušala seminare: kako napisati CV, kako napisati propratno (motivaciono) pismo, unapredenje komunikacionih veština, kao i poslovnog ponašanja i kulture.

 

 


Mirjana Rakić, magistar ekonomskih nauka  

 

Rođena je u Bajinoj Bašti gde je završila gimnaziju. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1999. godine. Magistrirala je na Ekonomkom fakultetu u Beogradu 2010. godine. U periodu od septembra 2001. godine do 25.06.2002. godine radila je u Naučnom društvu ekonomista na Ekonomskom fakultetu Beograd. U periodu od 25.06.2002. godine do 01.03.2004. godine radila je u Naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta Beograd. Od marta 2004. godine do 20. oktobra 2010. godine radila je u Centru za doktorske studije Ekonomskog fakulteta Beograd. Trenutno je zaposlena u Centru za karijerno vođenje i savetovanje Ekonomskog fakulteta Beograd.


© Copyright 2008 | CAREER CENTAR