Kontakti

Centar za karijerno vođenje i savetovanje

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd

1. sprat kancelarija 149,

Tel/Fax: +381 11 3021 085

E-mail: karijera@ekof.bg.ac.rs
Veb sajt: www.ekofkarijera.com


© Copyright 2008 | CAREER CENTAR