Poslovna etika

  • Pružanje objektivnih i pouzdanih informacija i saveta
  • Informacije o klijentima su strogo poverljive i neće biti zloupotrebljavane od strane Centra
  • (sa informacijama o klijentima postupaće se u skladu sa principima poslovnog morala i dobrih poslovnih običaja)
  • Centar obezbeđuje visok kvalitet u pružanju usluga svim klijentima
  • Centar razvija saradnju na ravnopravnim osnovama,uz maksimalnu zaštitu profesionalnih, moralnih i materijalnih interesa klijenta
  • Centar nastoji da unapredi sistem vođenja karijere i doprinese poboljšanju stanja na tržištu rada u Srbiji
  • Centar podstiče doživotno učenje.
© Copyright 2008 | CAREER CENTAR